Història

El Centre Fraternal pot resumir la història de l’activitat recreativa i associativa de Palafrugell. Des dels seus orígens fins ara ha estat una entitat emblemàtica i oberta a tothom. Més que un casino representa una determinada manera d’entendre la vida, que expliquem, en aquests textos extrets del llibre d’Enric Bagué i Vilà El Palafrugell popular editat el 1995 per l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona en el número 3 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell.