El centre

El Centre Fraternal, que ocupa l’edifici número 7 de la plaça Nova de Palafrugell, fou construït l’any 1878 i va ser la seu de diferents cafès i casinos alhora, fins que l’any 1897, la Societat el va adquirir sencer i hi va fer les reformes necessàries per establir-s’hi definitivament l’any 1898. En tots aquests anys, el Centre Fraternal n’ha estat sempre el propietari per al gaudi dels associats, que actualment hi poden trobar les dependències i serveis següents:

La Sala-cafè

Oberta ininterrompudament de les 8 del matí a les 12 de la nit, tots els dies de l’any, la Sala-cafè és pròpiament l’ànima del Centre i del Palafrugell més autèntic. És el lloc on es troben i reuneixen els socis, on gaudeixen de la tertúlia, de la lectura de la premsa, de la retransmissió dels partits de futbol, de les partides de cartes i del dòmino o del dolce-far-niente, mentre assaboreixen un cafè, un refresc o un mos. Durant el 2008 ha estat redecorada amb la col·laboració dels artistes Blandine Pellet i Tano Pisano, del qual també se’n pot admirar un mural donat al Centre i que s’exposa en un dels panys de la paret nord, amb bon veïnatge amb algunes obres del pintor Modest Cuixart, que fou també palafrugellenc il·lustre i habitual del Centre. A la paret de llevant, també s’hi poden admirar les precises caricatures que el dibuixant Miquel Ros ha fet dels parroquians més assidus del Fraternal.

El Teatre

El Teatre és un edifici annex al del cafè, és a dir, no forma part de la mateixa estructura i va ser construït aproximadament en les mateixes dates en què la Societat va adquirir l’edifici. És una senzilla sala rectangular de dimensions mitjanes amb un escenari de gran alçada, un ferm de parquet en el pati de butaques i dos pisos d’amfiteatre amb la forma clàssica de ferradura, encara que el segon pis no és practicable des de fa uns quants anys. Actualment ja no està equipat per a l’activitat teatral (no hi ha butaques) però s’utilitza amb certa regularitat per al ball i per a altres actes culturals i festius, com la Quina del Centre Fraternal, que cada any desperta l’entusiasme dels palafrugellencs durant els caps de setmana del mes de desembre i les festes nadalenques. La Societat permet llogar aquesta sala a altres entitats, empreses o particulars els dies que no hi ha programada cap activitat pròpia.

La Sala Familiar

Es tracta d’una sala situada a la banda de llevant del primer pis que rep aquest nom perquè en altres temps s’havia destinat al lleure de les famílies dels socis en estar més allunyada del brogit de la sala-cafè. És una sala amb columnes i molt de llum natural perquè té finestres al carrer del Clos (Sant Sebastià) i a la terrassa que separa el cafè del Teatre. És apta per a exposicions, conferències i reunions i la Societat també permet llogar-la.

La Biblioteca-Sala de Juntes

La Sala de Juntes està situada a la façana principal de l’edifici, la que té els finestrals i la balconada a la Plaça Nova. La Junta del Centre hi ha celebrat sempre les seves reunions però des del 1931 també té una altra funció, més honorífica que real: la de biblioteca, ja que aquesta dependència s’hi va traslladar l’any 1931, procedent d’una sala humida i fosca de la planta baixa. La biblioteca del Centre Fraternal ha estat sempre un mite, més per la transcendència històrica que va tenir ser la primera biblioteca de Palafrugell oberta al públic, ja que es va crear l’any 1905, i per disposar en aquell moment d’un nombre important de volums enciclopèdics i de temes humanístics, com corresponia a una entitat fundada sota els manaments de la fraternitat. Amb el pas dels anys i dels esdeveniments, molts d’aquells volums van ser sostrets, d’altres cremats (durant la guerra civil i després) i d’altres extraviats. Les diferents Juntes electes en el període democràtic iniciat el 1978 han fet diversos intents de rehabilitar la funció de biblioteca al Fraternal i els volums antics sobrevivents conviuen avui amb llibres de la literatura contemporània. La Sala de Juntes-Biblioteca conserva el mobiliari original de la biblioteca i forma part d’una de les Rutes Josep Pla que organitza la Fundació Josep Pla. El servei de consulta de llibres no està obert, però les persones interessades en fer-ne poden contactar amb el vocal de la Junta que se n’ocupa.