Comença l'exposició pública dels nous Estatuts de la Societat

En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 13 de juny, es va donar el vist-i-plau per assentiment per portar a  terme la modificació dels Estatuts.  D’acord amb això, la proposta estarà en exposició pública fins el 17 de juliol i es podrà consultar tant al tauler d’anuncis de la Societat com a la Secretaria del Centre i també en l’apartat d’aquest web reservat als socis. Si algun associat vol presentar-hi esmenes, ho podrà fer a la Secretaria del Centre, els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 1 del matí dins del termini esmentat. Posteriorment, la Junta les estudiarà i en donarà compte en l’Assemblea Extraordinària que ha d’aprovar el nou text i que se celebrarà el dissabte 25 de juliol a les 4 de la tarda.

Els Estatuts del Centre Fraternal seran renovats per adaptar-los als temps actuals i per posar unes bases que permetin una gestió més àgil i alhora amb més garanties per als associats. En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 13 de juny, es va donar el vist-i-plau per assentiment per portar a  terme aquesta modificació i es va aprovar el calendari i els procediments. D’acord amb això, la proposta de nous Estatuts que ha elaborat la Junta de Govern estarà en exposició pública fins el 17 de juliol i es podrà consultar tant al tauler d’anuncis de la Societat com a la Secretaria del Centre i també en l’apartat d’aquest web reservat als socis. Si algun associat vol presentar-hi esmenes, ho podrà fer a la Secretaria del Centre, els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 1 del matí dins del termini esmentat. Posteriorment, la Junta les estudiarà i en donarà compte en l’Assemblea Extraordinària que ha d’aprovar el nou text i que se celebrarà el dissabte 25 de juliol a les 4 de la tarda.

Com a principals novetats, aquests nous Estatuts estableixen un règim electoral per a la Junta de Govern molt més precís que en els Estatuts anteriors, la figura del conserge i del concessionari del cafè desapareixen dels estatuts i passen a ser objecte de contractació amb possibilitat que siguin dues funcions diferents. Així mateix, es proposa que els mandats de la Junta de Govern siguin per a quatre anys sense l'obligada renovació per meitats que ara manen els actuals Estatuts. Els socis trobaran els nous estatuts en l'apartat reservat exclusivament als membres de la Societat.