Cessió del fons documental del Centre Fraternal a l'Arxiu Municipal de Palafrugell

Moment de la signatura del conveniL'associació Centre Fraternal de Palafrugell ha cedit, en règim de comodat, el seu fons documental a l'Arxiu Municipal, per tal de garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general. La documentació cedida permet conèixer el funcionament del Centre Fraternal, quines activitats s'hi realitzaven i la seva evolució del 1897 al 1996. La documentació inclou els llibres d'actes de la societat, els seus reglaments i consultes electorals per a la junta rectora.

Un altre apartat important del fons fa referència a la part econòmica, incloent els llibres de comptabilitat, les factures, pagaments i la documentació bancària. També es conserva la correspondència d'entrada i sortida i els contractes amb les orquestres i artistes que van actuar a la sala teatral.

Són abundants els cartells relacionats amb balls, sessions de cinema i altres activitats culturals i festives. Els llibres de registre i anotacions, i la resta del material, es troba recollit en 64 capses de documentació i ocupa 6,60 metres lineals de prestatgeria.

El Centre Fraternal es va constituir formalment el novembre de 1887, amb una primera ubicació al carrer de Sant Martí, però a 1894 ja es troba domiciliat al carrer de Santa Margarida, a on hi havia el cafè El Siglo. A finals de 1897 es defensa la necessitat d'adquirir un local, que es concreta amb la compra de l'edifici que estava ocupat pel cafè d'Orient i el casino l'Aliança, a Plaça Nova. Segons la documentació conservada, per aquest local es van pagar 10.000 pessetes al comptat i una quantitat de 2.500 a pagar anualment durant 32 anys.

El conveni de cessió, per tres anys renovables tàcitament, ha estat signat per l'alcalde de Palafrugell, Lluís Medir, i pel president del Centre Fraternal, Marià Júdez, en presència de la regidora de Patrimoni, Carme Bonal, i de l'arxivera municipal, Concepció Saurí.