La sala de "prendre"
Tot al voltant de la baluerna hi havia un banc que seguia les quatre parets i taules de marbre i cadires. El mostrador era al fons a l'esquerra. A sobre de la paret de la dreta –entrant- hi havia una tarima i un piano, darrera del qual es dibuixava una escala per anar al primer pis. A les parets i al sostre s'entreveien unes pintures idealistes del senyor Puntís, unes figures de senyoretes lànguides, de monyo gros i de màniga de pernil que semblava que s'havien perdut en un jardí i no sabien què fer. Per fortuna, l'atmosfera permanentment carretada del cafè anava ennegrint aquestes formes sense pes específic."

Josep Pla
Fragment d'El meu poble. El meu país. Edicions Destino. Barcelona 1968