Els estatuts i l'organització del Fraternal

Els Estatuts del Centre Fraternal són un bon model per conèixer l'estructura d'aquest tipus de document, Fins i tot l'octubre de 1913 el president del Centre Republicà Federal de Palamós envià una carta al Fraternal demanant un exemplar dels seus Estatuts, Però no cal mitificar-los ja que en realitat es tractava del típic reglament de societat d'esbarjo com tantes n'hi havia a la Catalunya d'abans de la Guerra Civil.

Els Estatuts van rebre, com la major part dels casinos, diverses transformacions al llarg dels anys –1904, 1916...- transformacions més de forma que de fons. El 19 de novembre de 1934 era aprovada la nova reglamentació del centre, que conservava pràcticament totes les finalitats per a les quals havia estat creat. A més, l'íntegra conservació d'aquest document el fa prou representatiu i vàlid per a l'estudi.

El primer capítol dels esmentats Estatuts fa referència al nom, domicili, caràcter i objecte de la societat: l'esbarjo, la voluntat d'impulsar la cultura i l'educació; la prohibició de fer actes públics de significació política o religiosa –malgrat que sí era lícita la xerrada o discussió de qualsevol doctrina o ideologia -; la possibilitat de crear seccions d'art, esportives, excursionistes... i el caràcter obert i interclassista són els trets més significatius.