CONVOCAT“RIA ASSEMBLEA
La Junta convoca als/les associats/des del Centre Fraternal a l'Assemblea ordinària que tindrà lloc el proper dissabte 13 de maig de 2023 a les 15'30h. a la Sala Teatre del nostre Centre.