ConvocatÚria eleccions a Junta

Segons aprovat a l'Assemblea General celebrada el 7 de maig de 2022, queden convocades les eleccions a Junta Directiva del Centre Fraternal.

L'Acord de convocatòria d'eleccions, la proclamació de la Junta Electoral, i el calendari electoral, queden publicats a l'apartat Actes Assemblea de l'Àrea de Socis de la web, així com al tauler d'anuncis del Centre.